پایان نامه ارشد

دنلود تحقیق رایگان دانلود پایان نامه رابطه بین نرخ ارز و صحت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس

 مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده  بورس اوراق بهادار قسمتی از متن پایان نامه : 2-20-  تورم تورم، یکی از Read more…

By 92, ago